Parkeren

Het parkeerbeleid in de Hoofddorpweg en de Zeilstraat verdient even wat aandacht.

Om te beginnen maken deze straten deel uit van een OVroute. Dit betekend dat er niet geparkeerd of stilgestaan mag worden tussen 07:00 en 09:00 's ochtends en 16:00 en 19:00 's middags. Er wordt streng op gecontroleerd en vaak is de sleepwagen er al om 15:55!
Tussen 09:00 en 16:00 is er een systeem van fiscaalparkeren. Men koopt een parkeerkaartje voor 10 cent en mag dan 1 uur staan! Ook hier wordt gecontroleerd dat men niet langer dan een uur parkeert.